בקרו גם בפורום האגודה
חזרה לאתר האגודה
פורום הסיפורים :   מיועד לפרסום וביקורת של סיפורי מד"ב ופנטסיה; מנהל הפורום: זיו קיטרו (Sickbar) 
לקבלת עדכונים חודשיים בדואל על פעילויות האגודה, הצטרפו לרשימת הדיוור על-ידי משלוח מייל למזכירות האגודה.
RSS Headlines
רוצים לפרסם כאן סיפורים? ראשית, קראו את כללי הפורום.
קופסא כחולה. (למבוגרים,מכיל פורנו לוהט)
נכתב ע''י: Mr.Tokyo (IP Logged)
תאריך: 12:23 11/12/2001
תקפה של אמנה זו היא מיום תחילת החוק. . . ועד לסוף הדורות.
(סעיף 17).2100

מטה האו"ם בניו-יורק המשוקמת. סביב שולחן עגול יושבים חברי מועצת הביטחון ודנים על נושאים שברומו של עולם.

יושב הראש:"ועכשיו נעבור להצעה של הנציג הפלשתינאי, על הסעיפים שמולנו ירחיב הנציג הנכבד."

נציג ישראל: "יאללה, עזוב שטויות. אנחנו לא צריכים לדבר על כאלה דברים. נציג מיקרוניזה, אתה יכול לדבר במקומו אם אתה רוצה."

נציג מיקרונזיה: "תודה."

יושב הראש: "תסלח לי, נציג נכבד, אתה לא יכול לעשות בישיבה הזו כבסלון ביתך. אני יושב בראש השולחן!"

נציג ישראל קם, בועט את יושב הראש מן הכסא ומתיישב במקומו.

נציג פלשתין: "זו שערוריה, אני מוחה בכל תוקף, אתה צריך להתבייש!"

נציג ישראל: "למי תתלונן? למי? לאלוהים? הוא לצידנו יא עבדאללה עובד אלילים. תתלונן ליושב ראש? תפאדל יא סעיד."

מצביע על יושב הראש שבוכה על הרצפה.

נציג פלשתין: "זו דמגוגיה, דיקטטורה, איפה הדמוקרטיה?"

נציג ישראל: "יא אבו איטלולה, אתה זוכר מה קרה לנציג הפלשתינאי האחרון שהעלה את השאלה הזו?"

נציג פלשתין: "אאא... עשיתם לו טרנספר ללבנון."

נציג ישראל: "אחמד, אל תגיד לבנון, תגיד צפון ישראל. אתה לא יודע גאוגרפיה? איזה טרנספר עשינו לו?"

נציג פלשתין: "טרנספר בעירום."

נציג ישראל: "תבקש סליחה."

נציג פלשתין: "סליחה."

נציג ישראל: "אתה יודע מה אני רוצה לשמוע, תוציא את זה מהלב."

נציג פלשתין: "יהוד, סליחה שאני ערבי."

נציג ישראל: "רואה? קצת כנות והכל מסתדר, יופי תופיק. נציג מיקרוניזה, אתה יכול לדבר."

נציג מיקרונזיה: "תודה."

נציג :U.S.A”לא הגזמת קצת? אולי תתפייסו? Peace."

נציג ישראל: "Piss. תגיד, אתה רוצה שנקצץ לכם את הסיוע? אין מספיק הומלסים בארצות הברית? תהיה דוד סם ותסתום. מי צודק?"

נציג :U.S.A”אתה בוס, כן בוס."

נציג ישראל: "מיקרוניזה, מה דופק? דברי חופשי."

נופח קולנית ואיש לא מעיר לו.

נציג מיקרונזיה: "תודה."

2050

פני הירח, חללית ישראלית כשרה נוחתת מעל לים המוות.
שניי אסטרונאוטים ישראלים מקפצים ממנה.

דודי: אחרי אלפיים שנות גלות, מאה שנות מדינה וחמישים ושנות אינתיפאדה אנחנו על המפה. תריח את הרגע יהושוע. עשינו היסטוריה, בוא נתקע דגל כחול לבן לתפארת מדינת ישראל.

יהושוע: הדגל לא אצלך?

דודי: נתתי אותו לפני ההתנעה.

יהושוע: למי?

דודי: לא לך?

יהושוע: זה היה הדגל? אופס.

מביט על כדור הארץ ומגרד את הקסדה.

דודי: "אתה ממש אסטרונאוט, טמבל."

הם עוצרים מול דגל דומם של ארצות הברית ומוחקים את טביעת הרגל של ניל ארמסטרונג.

יהושוע: "איך קראת לי?"

דודי: "יש לך בעיה עם זה? טוב שלא שכחת את החליפות חלל בבגאז"

יהושוע: "אז טעיתי, קורה. מה תעשה? וועדת חקירה?"

דודי: "גם אמא שלך טעתה"

יהושוע: "למה אתה מערב אמהות?"

דודי: "אתה יודע מה ההבדל בין אמא שלך ליוסטון?"

יהושוע: "מה?"

דודי: "יוסטון קולטת."
הדם עולה לקסדה של יהושוע והוא מתנפל על דודי במהלומות של אפס כבידה.
הם רבים כצמד בנות הנוער העובד והלומד.

יהושוע: "אמא שלי בתולה טהורה, שלא תעיז לדבר עליה ככה, אתה שומע?"

הם מדלגים על הקרקע ככדור טניס קופצני, על רקע הדר כדור הארץ.

מיכל האוויר של דודי: "פוק, פססססססססס?."

מ?סה הקסד? של יהו?וע: "קר?קאצץ." 
דודי:"כדאי שנפסיק, ה?וויר נה?ה דליל.

יהובוע: "מהדליל? ח?ררראאגג"

דודי: "הייגבר, תר?ה, כשרב?ו הפלנואת הדגל האמריקא?."

י?ושוע: "מה זה הנ?צץ שמתח?יו?"
דודי: "?א כל הנ?צץ זהב.

יהו?וע מנקה את האבקמן האבן
יהושו?: "דווק? כן זהב"

דו?י: "מצו?ה בנפט."

יהו?וע: "עםפרורי י?לומים."

דודי "יש כי?ים בחלי?ת חלל?"

2000

ביתושל מר ב?דוגו, מ?כ"ל קק"?.

טל?ון: "רי?ג, רינג."

מרברדוגו:"הלו? מ? זה? תע?ה, תענה"

קו? מהטלפו?: "זה אני יעקוב"

מרברדוגו:"מה שלו?ך יעקב?שותפי ל?יהולה ה?וגן והתקין של ה?רן קיימ? לישראל"

יע?וב: "הי?תי בפגי?ה עם שרהאוצר."

מר ב?דוגו: "?ה הפאנץליין? א?זה מין ?דיחה זו"

יע?וב: "בדיחה על ח?בוננו. ?רדוגו, ?ני חושב שהוא יו?ע על המ?ילה."

מר ברדוגו: "איגה מהם?"

יעקו?: "הגדו?ה."

?ר ברדוג?: "איזהמהם?"

הבן שלברדוגו:"אבא, א?א, בוא ?חק איתיבאינרדנ?."

מ? ברדוגו: "שקט רגע , ילד"

יע?וב: "מהנעשה? ת?וץ לי ע?ה!"

?ר ברדוגו: "מה הבינו אמו?ים לעשו? עם הכס??"

י?קוב: "ל?דות אדמ?ת עבור גאולת הא?ץ, זה מ? שכתוב ?שלט הכנ?סה למשר?. אנחנוצריכים ?בלות על רכישת א?מות."

מר ברד?גו: "את? בטוח?"

יעקו?: "זה מ? שקק"ל עושה, נר?ה לי." 
הבן ש? ברדוגו "אבא, ?בא, אניצריך אתמספר כרטיס האשר?י שלך!"
מושך ל?רדוגו ב?רוול.

מר ברד?גו (צוע?): "תסתום את הפ? ותעוף ?י מזגוג?ות המשק?יים."

יעקוב:"מי, אנ??"

הבן של בר?וגו: "מ?, אני?"!

אשתושל ברדו?ו, מהמט?ח: "אתהתסתום את הפה וא? תנבל מ?ל הילד.

מר ?רדוגו: אני אשת?ל את הנ?בולים שלי באיזהשדה שאנ? ארצה!"

אשתושל ברדוגו, מהמט?ח: "תבק? סליחה או שלא ת?טע יותראת העץ ?לך בשיחשלי."

מר ברד?גו(בקולדקיק): סליחה."
מנתק ל?עקב את ?טלפון, ?ולך לחד? המבולג? של היל? ודורך לו על הצ?צועים. 
הבן ?ל ברדוג?: "אבא,אבא, תראה אבא. ?גניב, לא? תראה!

ברד?גו מביטאל מסך ?מחשב וק?רא.

!מבצעים! רק היום ובכל ?ום אחר.
בנג'י ?לי חוט!!, צניחה חופשיתללא מצנ?!!!, חשפנית גמד? מתוך ע?גה עצומ?!!!, שר?תי ליוו? לשומריכשרות!!, כוכב על שמך!!, אדמותעל הירח!!

אד מ ה.  . על הי ר ח.  . שלט בוהק נד?ק במוחושל ברדו?ו.

ש?ותי ליויי לשומר? כשרות.המממ... מותק, ?יפה לשי? את הכי?ה?

ש?ט קטן י?תר נדלקבמוחו ש? ברדוגו מאחוריהאונה ה?מאלית. 
אדמה ?ל הירח,קרקעות  . .

הבן שלברדוגו:"אבא, א?א, תקראכוכב שלשמי! אנ? רוצה ל?יות לנצ?!"

מ? ברדוגו "איך ק?ראים לךבכלל? ל? תעזור ?אמא במט?ח ותזכי? לה שהי?ם זה אמ?ע חודש ?וגי."
?הוא קרץלילד.

הבן שלברדוגו:נתקע לך משהו בעבן?"
ור? למטבח ?חיפש אח? הרפתקא?ת עם סכ?ני מטבחוגפרורי?.

בר?וגו מצל?ל ליעקב

ברד?גו: "רכבשת קרקע?ת אמרת?להציג ק?לות? יאכלב, הנ? הפתרון"

קוא זר מן ?טלפון: מיט בסל?? טה בו?ו."

ברדוגו: סליחה, ?עות."
?נתק ומצ?צל שוב.

ברדו?ו: "רכי?ת קרקעו? אמרת? ?הציג קב?ות? יא ?לב, הנה הפתרון!

יעק?: "מה א?ה רוצה ?מני? אנ? מודד ב?די אסיר"

ברדוגו: "פ? באינטר?נט, אנירק צריךאת מספרהכרטיס ?שראי של? ואנחנוהופכים ?נוכלים ?כלואים ?פוטנציהלבעלי ח?ון שוטי?, עדיף ?היות טי?ש על כו?סא מאשרחכם חסרחופש.
כל זה ב?חיצת עכ?ר אחת ב?בד!!!

לוחץ ע? העכבר ?ממתין ח?ש דקות.דבר לא ?ורה.
ברדוגו:"אה, שת? לחיצות"
לוחץשוב.
וברדוגוהנביא, ?על החזוד, רכש א? הירח, ?אדים, נ?גה וגם ?ת פלוטו כי היל? ביקש. 
כמו כ? הוא קר? לכוכב ?ל שמו, ?וכב ברד?גו.
רצ? השם וכ?בור אלףשנים קצ?ות התגל? חיים ז?ים, נבו?ים ועוי?נים על ?פלנטה ש?גה סביבאותו כו?ב מהולל"
החייז?ים נטרוטינה קש? על הכי?וי המעל?ב שדבק ?כוכבם ע? יד אנשב הארץ ה?חצנים (?אחר ועלפי שפת ?אדם פרו? שמם בב?דוגואיתהוא פדו?יל ירקו? טריים) הם לא ?כלו לשא? את העל?ון ולאח? מחשבה ?נייה וא?וכה הם ?כריזו ע? מלחמת ?ורמה, ד?ית, כול?ת וסופי?. עד הנ?צחון שי?וא בווד?ות מדוי?ת על גב? הרים ש? גופות ?רצנים. 
אנשי ?רץ הביס? אותם ב?ושת פני? וללא כ? קושי ל?גיסטי. ?ם שרפו את יערותהעד על ?ני ברדו?ו1 ומחותשעים א?וז משיט?ה של הפ?נטה, בל? למצמץ.

על מ?אכת הקו?ש של שי?ום הצמח?יה וגאו?ת האדמהעל פני ?פלנטה ה?בושה הו?קדה קק"? האמיצהוהאצילי?.
קק"? שכבר ה?יתה קונ?רן מונו?וליסטי ?ל כל מהשזז או ?א זז כב? חצי מי?ניום.

ברדוגוקיבל אתפרס ישר?ל על מא?ציו וגםהפך לקי?ר הראשוד של המז?ח התיכו?.
יעקבנרקב בכ?א על אש?ת מירמהומעילה.הוא שתהרוק ואכ? לשון ע? ליומו ?אחרון ש?גיע במה?רות.
1950

מבצע נ?יעות מט?ם הקרן אקיימת ל?שראל שלכ את מיט? בנינו ?בנותינו הצחים אל גבעות ארץ זבת חלב ודבש. בעזרתם של אותם נערים ונערות שפעה הארץ יערות למכביר.

זוג שטוף הורמונים מסתתר מאחורי שיח בעוד חבריהם נוטעים בששון וגיל.

אבא של ברדוגו, לעתיד: "מש, מש."

אמא של ברדוגו, לעתיד: "מה זה הרעש הזה?"

אבא של ברדוגו, לעתיד: "אני נרגש ארוטית."

אמא של ברדוגו, לעתיד: "תעיף את היד שלך מהישבן שלי, אתה מלכלך אותי בשתילים."

אבא של ברדוגו, לעתיד: "מה אני צריך לעשות כדי שתורידי את החולצה?"

אמא של ברדוגו, לעתיד: "עשר לירות."

אבא של ברדוגו, לעתיד: "בסדר, אני אגנוב מהקופסא הכחולה. תורידי."
היא משילה את החולצה.

אמא של ברדוגו, לעתיד: "מרוצה?"

אבא של ברדוגו, לעתיד: "מש, מש. מאוד, עכשיו מה אני צריך לעשות כדי שתעניקי לי את הפרח שלך?"

אמא של ברדוגו, לעתיד: "פרח?"

אבא של ברדוגו, לעתיד: "את יודעת, הבתולין."

אמא של ברדוגו, לעתיד: "כבר נתתי קודם."

אבא של ברדוגו, לעתיד: "ובכל זאת?"

אמא של ברדוגו, לעתיד: "מה תיתן לי?"

האבא חושב לרגע ומביט על השמיים. הערב יורד והשמש הולכת לישון. מאור הלילה מתגלה במלואו, כוכבים נצצו כשברי זכוכית חדה.

אבא של ברדוגו, לעתיד: "אני אתן לך את הירח והכוכבים."

אמא של ברדוגו, לעתיד: "טוב."

אבא של ברדוגו, לעתיד (חושב): "איזה בחורה זולה."

אמא של ברדוגו, לעתיד (חושבת): "מש, מש."אם העולם קר, תבעיר בו אש!
אם העולם שממה, תבנה בו בית!
אם העולם הוא עמק של דמעות, חייך ותקיף אותו בקשת בענן!
אך אם בצל אתה חפץ, בוא תשתול איתנו עץ!

ציטוט מובחר מפי מנכ"ל קק"ל.נושא נכתב על ידי נשלח
  קופסא כחולה. (למבוגרים,מכיל פורנו לוהט) Mr.Tokyo 12:23 11/12/2001
  מצוין!!! Boojie 13:55 11/12/2001
  אה, כן, שכחתי. Boojie 14:08 11/12/2001
  צודקת שלמקו 01:03 12/12/2001
  לך תדע איזה גזע חיזרי Boojie 03:29 12/12/2001
  סיפור משובח[[ל''ת]] O'Lucifer זוקף אוזניו 11:40 13/12/2001
  מאוד נחמד! נונין 15:46 14/12/2001


מצטערים, אין לך הרשאה לכתוב/להגיב בפורום זה.
This forum powered by Phorum.