פורום האגודה :   מיועד לדיון בנושאים הקשורים לפעילות האגודה בלבד 
לקבלת עדכונים חודשיים בדואל על פעילויות האגודה, הצטרפו לרשימת הדיוור על-ידי משלוח מייל למזכירות האגודה.
RSS Headlines
1. ראשית, קראו את כללי הפורום.
2. לפני שתשאלו, קראו את רשימת השאלות הנפוצות שלנו.
עדכוני הועד 21.11.13: יח"צ, סימן המסחר אייקון, אמא"י, פרס גפן, מחשוב, החלפת תפקידים בועד, מאורות, מזכירות, א.מחזור, אייקון, כנסים קטנים
נכתב ע''י: ועד האגודה (IP Logged)
תאריך: 12:28 14/12/2013

ישיבת וועד האוגדה למדע בדיוני ופנטזיה שנערכה בתאריך 21.11.13
נוכחים: לילי דאי, עינת סיטרון, דמיאן הופמן, הדס משגב, נעמה פרידמן סיוון קוטיק הדס נבנצל ויבגני קנטור.

1. יח"צ וגיוס כספים
הועד דן בהצעה שהתקבלה לספק לאגודה שירותי יחסי ציבור וגיוס כספים במטרה לקדם את פעילויות האגודה. קיימת הזדמנות להביא לשיפור משמעותי בחשיפה של פעילויות האגודה לקהל הרחב ובכך לשפר את הגשמת מטרות האגודה. הנושאים המרכזיים בהם זוהה פוטנציאל לשיפור בעקבות הפעלת יכולות יחסי ציבור הינם פרס גפן, פרס עינת והאסופה "היה יהיה". הועד זיהה פוטנציאל משני לשיפור בכנסים.
חברת האגודה ליאת שחר קשתן הגיעה לחצי השעה הראשונה של הישיבה והציעה לרכז איסוף הצעות מחיר לפעילויות בתחום זה. מבחינה ראשונית עולה כי התקציבים המדוברים הינם גבוהים, ומהווים אחוז נכבד מתקציב האגודה. אמא"י נשאלו לגבי רצונם לקחת חלק בפעילות.
ישנו חשש ממשי מפני ביצוע קפיצת מדרגה משמעותית כאשר התשתית – בפרט בתחום הכנסים, אבל גם בתחום החברים באגודה והפעילים לא מספקת.
הועד הצביע ואישר לליאת לצאת לסקר שוק ולקבל הצעות מחיר לפעילות זו.

2. סימן המסחר אייקון
בשל סדרת הפרות מצדו של אורי אביב ועמותת איפס"י (אגודה ליצירה פנטסית וספקולטיבית בישראל) של סימן המסחר הרשום "אייקון" הוגשה במרץ 2013 בקשה לביזיון בית המשפט. מאז הגשת הבקשה תוקנו רובן המכריע של ההפרות המדוברות.
דיון בבית המשפט בנושא הבקשה לביזיון שאמור היה להתקיים בתחילת אוקטובר בוטל בגלל מה שנראה כטעות טכנית במזכירות בית המשפט הדיון ולא נקבע מועד חדש.
מאחר ועצם הגשת הבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט עשתה את העבודה, התייתר הטיפול בהמשך ההליך.
כל הפרה מעתה תוביל לתביעה כספית חדשה.

3. אמא"י
א. אירוע קוספליי שמאורגן על ידי אמ"אי יתקיים בחנוכה באשכול הפיס בתל אביב ב1 לדצמבר.
ב. החל גיוס הסגל לכנס הארוקון שיתקיים בראשון לציון בפורים.
ג. בוצעו מספר תרומות ספרים במסגרת פרוייקט הספרייה בספריותבראשון לציון, בנימינה ובאילת.
ד. אמא"י הוזמנו להרצות בתיכונים באשדוד ובראשון לציון.
הסתיים פרוייקט התרגום שלזמן חווה

4. פרס גפן
החל גיבוש ועדה לפרס גפן לשנת 2013. יו"ר הועדה בשיתוף חבר הועד המלווה החלו באיסוף ספרים זכאים. הועד יפנה את תשומת ליבה של הועדה לשאלת הוספתם של רומנים גרפיים לקטגוריות הקיימות, וממליץ שלא לפתוח קטגוריות חדשות. הועד קיבל סקירה מחבר הועד המלווה על מדיניות פרס גפן בנושא ספרים שיצאו בהוצאה עצמית.

5. מחשוב
מערכת הכרטיסים - נבחרה הצעה להוספת יכולת רכישת כרטיסים בודדים באשראי. התקבלה הצעת מחיר העומדת בתקציב שהוקצה לנושא בשנות העבודהתשע"ג-תשע"ד.
הוצגה לוועד סקירה מחבר הועד האחראי על נושא המחשוב בנושא תקנות הנגישות החדשות לאתרים. הועד רואה חשיבות בהנגשה של האתרים ללא תלות במחויבות הנגזרת מהתקנות, והנחה את חבר הועד להעביר הנחייה זו לצוות המחשוב.

6. החלפת תפקידים בוועד
חברת הועד לילי דאי הודיעה לוועד על פרישתה מסיבות של חוסר זמן למלא את תפקידה כראוי. הועד הודה ללילי על תרומתה העצומה לוועד בשנים האחרונות, ומאחל לה הצלחה בדרכה החדשה.
כתוצאה מכך התבצעו השינויים הבאים בחלקות התפקידים בוועד:
אחראי שיתופי פעולה – הדס נבנצל.
דוברות – עינת סיטרון.

7. מאורות
ההכנות למאורות הושלמו בהצלחה. הועד סמוך ובטוח כי הכנס יהיה מוצלח.

8. מזכירות
הועד דן באפשרות להחליף את תא הדואר של האגודה.והחליט לשנות את כתובת משלוח הדואר אל תא דואר בקריית הממשלה למען נגישות רבה יותר.

9. א. מחזור
הוועד מעודד מנהלי כנסים לגייס א. מחזור לכנסים. הוועד מבקש להביא את הערכתו למנהלת כנס עולמות שגייסה א. מחזור לכנס.

10. אייקון
מתקיימות מספר פגישות במטרה לבצע הפקת לקחים מפסטיבל אייקון 2013 ולהתוות את דרכו של הפסטיבל בחמשת השנים הקרובות.

11. כנסים קטנים
א. כנס האלווידון
חברת הועד האחראית על כנסים קטנים עדכנה כי כנס האלוידון שהתקיים בתאריך 30.10 היה מוצלח וניכרה הענות של הקהל.
ב. כנס ד"ר הו
כנס דוקטור הו – בר מצווה 13, התקיים באשכול הפיס בתל אביב בתאריך 28.11. הכנס היה מוצלח וניכרה הענות של הקהל.

התקבלה הצעה לקיים כנס של האגודה בקצרין. הנושא נידון בוועד ונקבע כי כנס כזה יתקיים רק במידה ותעלה מתוך גוף הפעילים הצעה למתווה כנס כזה ומחויבות כוח האדם הנדרש. הוועד חוזר וקורא לאנשים המעוניינים בארגון כנסים לפנות לוועד לטובת סיוע ותמיכה.נושא נכתב על ידי נשלח
  עדכוני הועד 21.11.13: יח"צ, סימן המסחר אייקון, אמא"י, פרס גפן, מחשוב, החלפת תפקידים בועד, מאורות, מזכירות, א.מחזור, אייקון, כנסים קטנים ועד האגודה 12:28 14/12/2013


שמך: 
כתובת הדוא''ל שלך: 
נושא: 
זהו פורום מנוהל. הודעתך תשאר נסתרת עד לאישור המנהל.
This forum powered by Phorum.